Diagnòstic per la imatge

El diagnòstic per imatge, resulta una tècnica necessària, imprescindible i ràpida per donar nom i tractament a moltes patologies.

Disposem d’una sala de diagnòstic totalment equipada amb servei de radiografies i servei d’ecografies.